Full width home advertisement


Sana ay hindi tama ang aking pakiramdam na nalalapit na ang ating paghihiwa-hiwalay.
Paghihiwalay sa isip, puso at pagsasama.
Na mula sa pagiging magkakaibigan at magkakakilala, tayo ay magiging mga banyaga sa isa't isa.
Na mula sa batian na "Hi!", tayo ay maninibago at magmumutawi nang "Hi." na lamang.
Ako ay malalayo, at tutungo sa bagong yugto ng aking buhay.
Minsang nawalan ng pag-asa ngunit nabigyan ng pagkakataon upang bumangon muli.
Ako man ay malayo ay umasa kayong ako ay inyo pa ring kaibigan, ang aking pag-aalala lamang ay sana'y manatili kayong ganuon rin sa akin.
Nang sa gayon ang "Hi!" nuon ay magiging "Hi!!!" sa muli nating pagkikita . . . . . mula ngayon.

No comments:

Post a Comment