Full width home advertisement

Salamat sa pagdating mo
Ngunit mas nagpapasalamat ako kasi natapos ka na.
Marami akong natutunan at naranasan sa taon mo,
mapamabuti o mapasama.
Salamat sa pagpapakita mo sa akin ng dalawang mukha ng buhay, ang maganda at hindi maganda.
Nais kitang kalimutan, ngunit nais rin namang alalahanin,
ito'y dahil ako ay iyong pinangiti at pinalungkot. 
Gayunpaman, ikaw ay aking nang bahagi,
at tiyak ko na hindi ganap ang aking talambuhay kung lalagpasan kita.
Maraming salamat sa aral at karanasan. Hiling ko na ang susunod na taong 2015 ay magdulot ng higit na aral at karanasan sa akin.

No comments:

Post a Comment