Full width home advertisement


There are people who have a hard time moving on because they are having a hard time letting go. Unawain natin. Hindi madaling kalimutan para sa kanila ang mga bagay o tao na minsang naging mahalaga sa kanila.

No comments:

Post a Comment