Advertisement

Tama ba ang pumatay?


This is something that I just came up with after so much of the stuff in the traditional and social media talked about killings, crimes, laws, deaths and all.


Tanong na namumutawi sa mga nakalipas na araw,

Tanong na hindi mapagkasunduan ng madla;
Ilan ang may sumang-ayon, ilan din naman ang may ayaw,
Kuro-kuro ay sari-sari
Ang katotohana'y hindi mapagwari,
Tama nga ba ang pumatay?
Sa ngalan nang magandang kinabukasan?
Sa ngalan nang kaligtasang pangkalahatan?

Post a Comment

0 Comments